Fotografie

 

Fotografie do użytku komercyjnego

Większość z.djęć zawartych w aplikacjach mają wysoką rozdzielczość, nie są objęte prawami autorskimi i można pobrać je ze strony www.infoflowersplants.com Na tej stronie można znaleźć przede wszystkim zdjęcia botaniczne. Mogą Państwo korzystać z wyszukiwarki, jeśli szukają Państwo określonego rodzaju drzewa, krzewu, rośliny lub cebulki kwiatowej, ale oczywiście mogą Państwo również korzystać z ogólnego pola wyszukiwania, w którym mogą Państwo wpisać słowo kluczowe.

Po uiszczeniu opłaty online obrazy można bezpośrednio pobrać, więc nie trzeba na nic czekać! W zależności od zastosowania oferujemy trzy różne formaty – wybór należy więc do Państwa!

Przegląd naszej całej bazy danych z obrazami można również znaleźć na portalu Shutterstock – autor: infoflowersplants.